Pokémon

NOVÝ WEB : http://pokemon-serial-cz.blog.cz/

Johto

Johto je velmi starý region. Žijí v něm legendární pokémoni, jako jsou Lugia nebo Ho-oh a nebo legendární trio, známé také jako legendrární bestie - Suicune, Entei a Raikou. Chtěli by jste na někoho z nich narazit a poznat, jak se chovají ve vaší blízkosti? Možná, že se vám to povede, to ale budete muset být vytrvalí a vyčkat dlouhou dobu, než se vám objeví. Pokud však budete vyvolený, můžná nebudete muset čekat a legendární Pokémoni se vám objeví, tak jako Ashovi, pouhou náhodou při průchodu regionem.
Johto
Region Johto je rozlehlá oblast západně od Kanta. Johto a Kanto jsou součástí pevniny na západ od Indigové nížiny, která patří do regionu Johto. Tento region byl prvně uveden v Pokémonních hrách Gold a Silver a je domovem dalších 100 pokémonů, kteří nebyli přítomni v předchozích hrách. Ve II. generaci her a jejich předělávkách (HeartGold a SoulSilver) hráč začíná ve svém putování v New Bark Town, kde dostane možnost si vybrat jednoho ze tří startovních Pokémonů. Jsou to Chicorita, Cyndaquil a Totodile. Města v Johtu dostaly název po názvu rostlin a nebo věcí týkajících se rostlin.

Johto se vrací ve IV. Generaci her a to ve hrách HeartGold a SoulSilver. V těchto hrách jsou všechny lokace jako v jejich předchozích verzích, ale některé oblasti, jako Safari Zone jsou nově přístupné.

Návrh regionu
Přes to, že jsou si Johto a Kanto vzdáleností k sobě blízko, přes to se liší jejich kultura. Kanto je založeno na opravdovém regionu Kantō v Japonsku. Ve srovnání s tradiční oblastí Kansai, kde sídlí Johto, je Kanto moderní a technologicky vyspělé, což se odráží ve vzhledu města a budov, jako je například laboratoř na Růžovém ostrově nebo elektrárna. Tato skutečnost se odráží i v tom, že Kanto je jediný region bez legend, mýtů a tradic spojený s Pokémony. Kanto je zaměřeno na inovace, vždyť je to právě tento region, kde firma Silph Co. vynalezla Master Ball, tedy nejvyšší fázi Poké Ballu, který byl kdy objeven. Kanto region je převážně vulkanického původu a na jeho půdě není možnost vypěstovat bobule (II.,III. a IV. generace). Lidé z Kanta jsou považováni za vzdělané, odměřené a společenské. Kansai a Kantō se nacházejí na největším ostrově Japonska - Honšú a podobně jako Johto a Kanto představují harmonii soužití dvou kultur. Tyto rozdíly jsou nejvíce patrné ve hrách, když hráč mluví a dozvídá se o obyvatelích obou regionů.

Některé kulturní zvyky regionu Johto jsou hluboce zakořeněny v japonské historii. Kyoto, což je pravděpodobně základ Týkového města, je považováno za kulturní centrum Japonska. Historické chrámy, svatyně, paláce, zahrady a jejich architektura byla zachována. Toto propojení se odráží však v mnoha oblastech Johta, ačkoliv existují jisté výjimky, jako například Zlatoprutové město, které je typické moderní.Historie
Asi 1500 let před moderní dobou, byl na místě nyní známém jako Alphská zřícenina (Ruins of Alph) v Johtu vyvinut systém pro psaní moderní latinské abecedy. I když nikdo přesně neví, kdo tamní zříceninu postavil, výzkum ukazuje, že lidé chtěli koexistovat s tajemnými Unowny, kteří vypadají jako jedny ze známých písmen abecedy. Starověká civilizace postavila však nejen zdi s nápisy Unownů, ale také z neznámých důvodů sochu Pokémona.
V určitém okamžiku se zvenčí začali shromažďovat kolem zříceniny cizí lidé. Unowni odmítli kontakt s kýmkoli. Aby lidé žijící v blízkosti ruin zajistili Unownům klid, rozhodli se odstěhovat. Po sobě však zanechali složité hádanky, kdyby se náhodou jednou chtěli vrátit zpět. Skupina lidí se vydala k hoře daleko na sever, kde se setkali s další skupinou lidí, kteří pocházeli ze Spear Pillar. Tyto dvě skupiny se spojily a postavili klášter na počest Arceuse. Do stavby přidala každá strana svou architekturu a obě tyto kombinace můžou ukazovat na zvláštní vztah mezi Unowny a právě Arceusem. Chrám od té doby zůstal v troskách a jeho nejnižší podlaží je nyní známo jako Sinjohská zřícenina. Rituály se však ubíraly jiným směrem a to hlavně do Týkového města, kde je místní obyvatelé uctívají tancem.

Přibližně 700 let před moderní dobou se lidé z Týkového města rozhodli postavit dvě devítipatrové věže, aby podpořili přátelství mezi lidmi a Pokémony. Tradovalo se, že západní věž sloužila k probouzení Pokémonů a zvonová věž na východě k jejich odpočinku. Obě dvě věže se staly hnízdem dvou legendárních létajících Pokémonů, a to Lugie a Ho-Oha.
O 550 let po postavení věže do ní udeřil blesk. Plameny zachvátily věž a zuřily ještě tři dny poté. Náhlý liják plameny uhasil, ale v té době věž vyhořela do základů. V ohni uhynuli tři Pokémoni, ale Ho-Oh sestoupil z nebe a oživil je. Vzkříšení Pokémoni ztělesňují tři mocnosti: blesk, který udeřil na věž, oheň, který spálil věž a voda, která uhasila oheň. Tito tři pokémoni, uvědomující si svou moc, se rozutekli do pastvin po Johtu. Lugia a Ho-oh při pohledu na rostoucí vzdálenost mezi lidmi a Pokémony odletěli a do města se již nikdy nevrátili.

Asi 500 let před moderní dobou byla postavena Cianwoodská lékárna, která se tak stala světově nejstarší lékárnou vůbec. Zhruba před 400 lety bylo Azalkové město v Johtu zasaženo dlouhodobě vlnami sucha a své místo v tomto městě dostali Slowpokové, kteří dokázali svým zíváním přivolat déšť.

V současnosti se z města New Bark vydává na svou cestu Ethan/Kris/Lyra a získává svého prvního Pokémona od profesora Elma. Zrzavý chlapec ukradne jednoho z Elmových Pokémonů a svede souboj s Ethanem/Kris/Lyrou. Poté, co je poražen, pokračuje skrz Johto. Oživil Team Rocket z Kanta, rozzuří červeného Gyaradose a pokusí se kontaktovat Giovanniho v zoufalém pokusu převzít Rádiovou věž Zlatoprutového města. Ethan/Krs/Lyra nadále shromažďuje odznaky. Po získání všech osmi odznaků cestuje do Indigové nížiny v Kantu, kde poráží současného šampiona a dostává se do síně slávy.
Ethan/Kris/Lyra má nejvýznamnější vliv na Johto. Spočívá v tom, že se setkal/a se třemi legendárními psy, stejně jako svolali Unowny, Lugii a Ho-Oha po dlouhé době nepřítomnosti. Nová kapitola v historii začíná!
Svet_Pokemon

Města, cesty a ostatní lokace
Johto má dvanáct měst a obcí. Brána do Safari Zone a Vstup do Bojové věže působí spíše jako turistická destinace a za města se nepovažují. V regionu Johto není žádná Pokémonová liga. Region Kanto vystavěl svou ligu na hranici Johta a Kanta a svou ligu sdílí společně s Johtem.

V regionu Johto je 20 různých tras, které umožňují trenérům cestovat z jednoho místa na další. Johto a Kanto má stejný trasový systém. Cesty se v Kantu číslují do 28 a v Johtu pokračují s číslováním až do 48, přičemž cesty 47 a 48 jsou dostupné pouze ve čtvrté generaci. Ve srovnání s Kantem zde není tolik námořních tras, ale zato těch pozemních je zde mnoho. V některých oblastech, jako je například cesta 33, pořád prší a v jiných zase panují různé klimatické a povětrnostní podmínky. Toto klima bylo zjištěno až ve čtvrté generaci her.
Spojovací pevnina mezi Kantem a Johtem se nezdá být na hraně obou regionů, ale spíše jen na straně Kanta. Cesta 28 je ve vlastnictví Kanta a tvoří hranici mezi oběma regiony. Přitom je to vlastně jediná cesta v historii, která umožňuje přístup do dvou regionů najednou. Je to podobné jako u tras 26 a 27, která patří opět Kantu, a trenéři jsou schopni se sem dopravit pomocí útoku Fly (let) z Johta ve čtvrté generaci.

JohtoII

Krajina
V Johtu je několik památek, ať přírodních či umělých. Většina budov, věží a míst má historické rysy. K nejstarším místům v Johtu a to i ve světě je Alphská zřícenina, Sproutí věž, Zvonová věž, Spálená věž a jeskyně Slowpoků. Alphská ruina se nachází ve středu Johta, a tvoří tzv. práh se starověkou civilizací, která nejprve kontaktovala Unowny, kterými byl vytvořen první systém pro psaní. Tato zřícenina byla postavena asi 1500 let před moderní dobou, která z něj činí jednu z prvních staveb v historii Pokémonů. K dnešnímu dni jsou ruiny zkoumány vědci a návštěvníci je můžou navštívit jako turistickou destinaci. Dvě věže, Zvonová a Spálená jsou nejstarší věže na světě, jejich výstavba proběhla asi 700 let před současností. Dvě devíti-patrové věže byly postaveny na podporu přátelství mezi lidmi a Pokémony. Ho-Oh měl velkolepý výhled z vrcholku věže. Věže přilákaly do města mnoho lidí a asi před 150 lety udeřil blesk do západní věže, která shořela.

Další slavné historické místo je Sproutí věž, která se nachází na severu Fialkového města. Tato věž je podobně jako dvě předešlé postavena pouze ze dřeva. Okolí věže je obklopeno krásným jezerem v centru města. Sproutí věž je určena pro jemné a klidné povahy Bellsproutů. Obří pilíř se nachází ve středu věže a slouží jako podpora pro starou strukturu celé věže a chrání tak i před náhlým zemětřesením. Pro návštěvníky je zde vyhrazeno první poschodí, kde si turisté mohou prohlédnout unikátní styl, který zde vznikl. Ve věži jsou další tři patra, která jsou určena k výcviku Pokémonů.

Johto také nabízí několik různých druhů přírodních jeskyní a hor, včetně Mt. Mortar, Stříbrná jeskyně, Temné jeskyně, Ledové stezky, Cliff Cave a Union Cave. Mt. Mortar je jeskynní komplex, který vede přes severní pohoří Johta. Tato jeskyně má tři vchody a je považována za největší jeskyni v Johto. Má čtyři podlaží a vedou v ní mnohé vodní cesty, vodopády, bludiště a více úrovní podlah. Nyní přecházíme k Temné jeskyni, která vede přes střed Johta. Stříbrná jeskyně se také rozkládá na východě, stejně jako Temná jeskyně a má poměrně rozsáhlé a složité dělení dvou oblastí: Kanta a Johta. Je to domov silných Pokémonů a trenéři zde chodí trénovat své Pokémony. Další přírodní památkou v Johto je Ilex Forrest (les), který se nachází na západ od Azalkového města. V lese jsou stromy tak blízko sebe, že všechno světlo vyzařující dovnitř nebo ven je blokováno a les se zdá být pořád ve tmě.
Některé slavné budovy jsou i ve Zlatoprutovém městě. Patří tam Rádiová věž, Battle Frontier, Pokéathlon Dome a Safari Zone. Rádiová věž je pětipodlažní budova a nachází se hned vedle vlakového nádraží v centru Zlatoprutového města. Rozhlasová věž vysílá řadu programů denně, nejslavnější jsou pak show profesora Oaka a Buena kód. Na čas se věž dostala do spárů Teamu Rocket a v té době nebyly vysílány normální programy. Battle Frontier, Pokéathlon Dome a Safari Zone jsou nově postavené atrakce, které poskytují zábavu a cestovní ruch.

I když se region Johto pyšní plážemi a přímořskými městy, i tak má velmi málo vodních památek. Nejvýznamnější je Lake of Rage (jezero běsnění). A proč takový název? Údajně se pod jezerem nachází kouřící kráter, který vodu ohřívá. Jezero je domovem světově proslulého červeného Gyaradose. Protože tam žije tento Pokémon, bylo toto jezero označeno za nebezpečné místo, protože Gyarados začal převracet lodě a strašit plavce. Další slavnou památkou jsou Vířivé ostrovy. Pojmenované po nebezpečných vodních vírech, které je obklopují. Tyto Vířivé ostrovy jsou čtyři a nachází se mezi Olivínovým a Skořicovým městem. Říká se, že podvodní jeskyně skrývají nějakého legendárního Pokémona.

31.01.2013 15:46:14 | Autor: pokemonczKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se